RUN Chłodnia

RUN-CHŁODNIA we Włocławku Sp. z o.o.

ul. Wyso­ka 14

87–800 Wło­cła­wek, Pol­ska

Dział Sprzedaży

sprzedaz@runchlodnia.com.pl
tel.: 54 412 39 34,
54 412 39 35

Sprzedaż krajowa:

Karo­li­na Szy­ma­kow­ska
kszymakowska@runchlodnia.com.pl
tel.: 54 412 39 33,
609 020 554

Sprzedaż zagraniczna:

Łukasz Gry­ciuk
lgryciuk@runchlodnia.com.pl
tel.: 54 412 39 29,
695 387 815

Dział Zaopatrzenia

tel.: 54 412 39 75

Sekretariat (pracujemy od 8:00 do 16:00)

tel.: 54 412 39 25

Dział Kadr

tel.: 54 412 39 36

Wiadomość

14 + 14 =